Tarifes

HORARIS, TARIFES I NORMATIVA

Normativa:

-El/la jugador/a que no informi de la seva absència a una partida reservada abans de 6 hores horari actiu del seu inici abonarà igualment l'import.

-El/la jugador/a que no informi de la seva absència a una partida reservada  abonarà l'import integre de la pista.

-La pista anul·lada en menys de 24 hores del seu inici, els jugadors/es tindran que abonar l'import integre de la pista.

Reserva de pista:
- De dilluns a divendres de 10:00 fins 13:00, 22 euros la pista 1h i 30 min.
                                      de 13:00 fins 17:00, 24 euros la pista 1h i 30 min.
                                      de 17:00 fins 22:30, 26 euros la pista 1h i 30 min.

-Dissabtes de 8:30 fins les 13:00 i de 16:00 fins les 20:30, 26 euros la pista 1h i 30 min.
-Diumenges i festius de Barcelona i locals i de 8:30 fins les 13:00, 26 euros la pista 1h i 30 min.

-PISTA AMB LLUM DE 8:30-17:30 2 EUROS ADDICIONALS.

 

Classes individuals:

-De dilluns a divendres: entre les 10h i les 13:00 i  entre les 13:00 i les 17:00. Preus a consultar Monitor

Classes grupals:

4 persones/1 hora:

iniciació: dissabtes de 10:00-11:00, Preus a consultar Monitor
bàsic: dimecres de 21:00-22:00, Preus a consultar Monitor
avançat: divendres de 21:00-22:00, Preus a consultar Monitor

Escola de pàdel:

edat: de 6-14 anys

1 sessió setmanal: 25 euros/mensuals
2 sessions setmanals: 45 euros/mensuals

 

HORARIOS, TARIFAS Y NORMATIVA

Normativa:

-El / la jugador / a que no informe de su ausencia en una partida reservada antes de 6 horas de su inicio abonará igualmente el importe.

-El / la jugador / a que no informe de su ausencia en una partida reservada  abonará el importe íntegro de la pista.

-La pista anulada en menos de 24 horas de su inicio, los jugadores / as tendrán que abonar el importe íntegro de la pista.

Reserva de pista:


- De lunes a viernes de 10:00 hasta 13:00, 22 euros la pista 1h y 30 min.
de 13:00 hasta 17:00, 24 euros la pista 1h y 30 min.
de 17:00 hasta 22:30, 26 euros la pista 1h y 30 min.
-Sábados de 8:30 hasta las 13:00 y de 16:00 hasta las 20:30, 26 euros la pista 1h y 30 min.
-Domingos y festivos de Barcelona i locales de 8:30 hasta las 13:00, 26 euros la pista 1h y 30 min.
-Pistas CON LUZ DE 8: 30-17: 30 2 EUROS ADDICIONALES.

Clases individuales:

-De lunes a viernes:  entre las 10h y las 13:00 y  entre las 13:00 y las 17:00. Precios a consultar con el Monitor

Clases grupales:

4 personas / 1 hora:

iniciación: sábados de 10: 00-11: 00, Precios a consultar con el Monitor
básico: miércoles de 21: 00-22: 00, Precios a consultar con el Monitor
avanzado: viernes de 21: 00-22: 00, Precios a consultar con el Monitor

Escuela de pádel:

edad: de 6-14 años

1 sesión semanal: 25 euros / mensuales
2 sesiones semanales: 45 euros / mensuales

                

Go to top